دومین نشست رسمی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کاشان

دومین نشست رسمی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری شهرستان کاشان برگزار شد

نشست رسمی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری شهرستان کاشان در روز شنبه مورخ 15/9/1393 در محل سالن اجتماعات اداره تعاون سابق برگزار گردید. جلسه ساعت 17:30 با تلاوت قرآن آغاز گردید. سپس مدیر عامل انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کاشان به پشت تریبون رفته و سخنرانی نمود. وی در بخش اول صحبت هایش به اتفاقات و جریان های اتفاق افتاده در طول یکسال انجمن پرداخت و از اعضای انجمن خواست که اتحاد و یکپارچگی خود را حفظ نموده و به جای بی تفاوتی نسبت به انجمن، همکاری و همدلی داشته و اگر مشکلی هم به وجود آمد، آن را در قالب انتقاد سازنده به ایشان اعلام نمایند و مطمئن باشند انتقادات سازنده و بدن غرض قطعاً پیگیری شده و نتیجه آن اعلام خواهد شد.

مسعود چاوشی مدیر عامل انجمن صنفی راهنمایان گردشگری شهرستان کاشان، در بخش دیگری از صحبت هایش به برنامه های پیش روی انجمن اشاره نمود و از برگزاری تورها و کلاس های آموزشی با همکاری کمیته های انجمن خبر داد و در قسمت پایانی سخنرانی، اعضای کمیته های انجمن قرائت شد و روسای پشنهادی  کمیته ها نیز معرفی شدند که در صورت پذیرش اشخاص پیشنهادی به عنوان رئیس کمیته مربوطه منصوبمی گردند ایشان اضافه کردند که در صورت عدم وجود موانعی مانند: بودجه مالی انجمن، به طور کامل و همه جانبه ازکمیته ها و مصوباتشان در حدود و اختیاراتش و همچنین در چارچوب اساسنامه انجمن حمایت خواهد کرد.

در ادامه محمد فاضل نایب رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری شهرستان کاشان ضمن انتقاد از عملکرد اعضا در مدت تأسیس انجمن تا کنون خواهان فعالیت موثرتر و مستمر در جهت اجرای اهداف اساسنامه و برنامه های آتی انجمن شد. ایشان حضور اعضا در برنامه ها و اجرا اهداف را باعث دلگمری هیئت مدیره دانست و خواستار حضور اعضا جهت همکاری و برنامه ریزی هر چه بیش تر کمیته های پیشنهادی شد.

/ 0 نظر / 14 بازدید