اطلاعیه رفع نواقص دوره ایرانگردی جهانگردی

از داوطلبان گرامی دوره ایرانگردی جهانگردی درخواست می گردد از تاریخ 93/9/11 لغایت  93/9/13 جهت رفع نواقص احتمالی از طریق ورود به سامانه رفع نقص نمایند. بدیهی است در صورت عدم رفع نواقص موجود، داوطلب مجاز به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نخواهد گردید.

 

  دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ 93/9/17 از طریق سایت http://azmoongardeshgari.ir امکان پذیر خواهد بود

/ 0 نظر / 15 بازدید