تمدید مهلت ثبت نام راهنمایان ستاد نوروزی

اطلاعیه

 اعضای محترم  ، آخرین  مهلت   ثبت نام  داوطلبین  راهنمایان  ستاد  نوروزی  ، تا پایان  ساعت اداری

 روز  سه شنبه  مورخ   11/15/ 92 تمدید شد .   لذا  جهت   ثبت نام   با   شماره   09130269597

( آقای فاضل) تماس گرفته و یا نام و نام خانوادگی

 خود را به این شماره پیامک نمایید .

/ 0 نظر / 9 بازدید