تبریک جشن سده

جشن سده ، جشن بزرگ آتش با خاستگاه کیهانی ، برگترین جشن آتش

و یکی از کهنترین آیین های ایرانیان که در آغاز شامگاه دهم بهمن ماه

آغاز می شود به همه ایرانیان مبارک .

/ 0 نظر / 95 بازدید