در خواست کاندیداتوری ( بازرس )

جهت اعلام کاندیداتوری درانتخابات بازرسان این انجمن که در مجمع عمومی روز جمعه مورخ 93/06/28 برگزار می شود، می توانید نام و نام خانوادگی خود را به شماره 09130269597 پیام کوتاه نمایید.

پس از اعلام کاندیداتوری نام و نام خانوادگی شخص در فهرست اولیه کاندیدها در وبلاگ انجمن قرار خواهد گرفت و در صورت داران بودن شرایط:

1- پرداخت حق عضویت

2- دارا بودن شرایط اختصاصی کاندیداتوری (ماده 32 اساسنامه)

3- سایر قوانین مندرج در اساسنامه

صلاحیت شخص محرز می گردد و نام او در فهرست نهایی کاندیدهای انتخابات بازرسان، روز 93/06/27 از طریق وبلاگ انجمن قرار خواهد گرفت.

**** مهلت اعلام کاندیداتوری تا ساعت 24 روز 93/06/26 خواهد بود ****

/ 0 نظر / 10 بازدید