آغاز دوره آموزشی عملی راهنمایان آثار تاریخی کاشان نوروز 93

نخستین دوره آموزش عملی راهنمایان آثار تاریخی کاشان با برپایی نشستی در قالب جلسه توجیهی برگزار گردید. این جلسه روز پنج شنبه مورخ 24/11/92 ساعت 16 در محل سالن اجتماعات خانه تاریخی عامریها و با حضور حدود 50 نفر از متقاضیان ثبت نام شده برگزار گردید. هدف از برگزاری جلسه تبیین اهداف و اعلام برنامه آموزشی و تعهداتی بود که انجمن راهنمایان در نوروز 93 و سال آتی در دستور کار خود قرار داشت. دوره های آموزشی با همکاری و مدیریت انجمن راهنمایان کاشان، تحت نظارت مستقیم کمیته راهنمایان ستاد نوروزی اداره میراث فرهنگی برگزار خواهد شد .

متعاقب برگزاری جلسه توجیهی و با توزیع برنامه آموزشی مدون، اولین کلاس آموزشی روز جمعه 25/11/92 ساعت8:30 از خانه بروجردی ها به صورت میدانی آغاز گردید. در ادامه ساعت 14:45 لغایت 17:30 با حضور در تپه های باستانی سیلک اولین کارگاه عملی آموزشی با مشارکت حدود 40 نفر پایان یافت. در این کلاس ها علاوه بر ارائه مطالب و مستندات درخصوص آثار، راهنمایان در گروه های مختلف به کسب مهارت درخصوص امر راهنمایی پرداختند.

/ 0 نظر / 12 بازدید