دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری، اسفند ماه 1393 برگزار می گردد.

برای دریافت اطلاعات همایش، به آدرس www.geographyconf.ir مراجعه فرمایید.


/ 0 نظر / 14 بازدید