اسامی کاندیداهای انتخابات بازرسان

اسامی کاندیداهای انتخابات بازرسان انجمن صنفی راهنمایان گردشگری شهرستان کاشان ( مرحله نخست )

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

کاندیدا

تحصیلات

( مقطع – رشته )

سن

سابقه کار

(سال )

رزومه

 

1

 

 قاسم گندمی

دانشجو

کارشناسی روابط عمومی

 29

 

مشاهده

رزومه

 

2

 

 مهلا رئوفی نژاد

کارشناس

مدیریت جهانگردی

23

 

مشاهده

رزومه

 

3

 

محمد رشیدی مهرآبادی

دیپلم

37

 

مشاهده

رزومه

 

4

 

 

 

 

 

مشاهده

رزومه

 

5

 

 

 

 

 

مشاهده

رزومه

 

6

 

 

 

 

 

مشاهده

رزومه

 

7

 

 

 

 

 

مشاهده

رزومه

 

8

 

 

 

 

 

مشاهده

رزومه

 

9

 

 

 

 

 

مشاهده

رزومه

 

10

 

 

 

 

 

مشاهده

رزومه

 توجه : قسمت مشاهده رزومه پس از پایان مرحله نخست و محرز شدن صلاحیت کاندیداهای محترم قابل مشاهده می باشد .


/ 0 نظر / 16 بازدید