فرم ها

متقاضیان عضویت در انجمن و طرح کار آموزی می توانند از

طریق لینک های زیر نامه های مربوطه را دانلود و پس از

تکمیل و پرینت، آن را به دبیرخانه انجمن تحویل نمایند.

 

     نامه طرح کار آموزی               نامه درخواست عضویت در انجمن

 

پس از موافقت هیئت مدیره مبنی بر عضویت در انجمن و اقدامات اداری بعد از آن، فرم کمیته بندی را برای چینش و فعالیت در کمیته های انجمن دانلود کرده و با دقت تکمیل نموده، سپس آن را به مدیرعامل انجمن تحویل

نمایید.

      شرح وظایف کمیته ها                                         فرم کمیته بندی


لطفا ابتدا فایل شرح وظایف کمیته ها را مطالعه نمایید. سپس فایل فرم کمیته بندی را دانلود و بعد پرینت نمایید؛ در آخر فرم را با دقت تکمیل و نمایید.

/ 0 نظر / 52 بازدید