پست های ارسال شده در دی سال 1392

اعضای هیئت مدیره و بازرس

  امیر چاوشی رئیس هیئت مدیره 09356431068 XS_Amir2006@Yahoo.com محمد فاضل نایب رئیس 09133635643 Kahkeshan_safar@Yahoo.com طیبه گلکار خزانه دار 09367309832 Tayyebegolkar@Yahoo.com حمیده برومند نژاد دبیر 09377367799 Boroomandnejad.h@Gmail.com حامد زارع عضو عادی 09132774035 Hamed.zare66@Yahoo.com   قاسم گندمی بازرس 09132640750 Ghgandomi@gmail.com    
/ 0 نظر / 8 بازدید