پست های ارسال شده در اسفند سال 1393

بازدید از موزه اسباب بازی و عروسک های خیمه شب بازی

قابل توجه اعضای محترم انجمن صنفی راهنمایان گردشگری شهرستان کاشان بازدید از موزه اسباب بازی و عروسک های خیمه شب بازی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید

گزارش اولین جلسه کمیته راهنمایان ستاد نوروزی 94

راهنمایان گردشگری آثار تاریخی کاشان نباید به هنگام معرفی بناهای این شهر صرفأ به معرفی همان بناها بسنده کنند، بلکه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید