گزارش آموزش راهنمایان ستاد نوروزی

گزارش تصویری از کلاس آشنایی با معماری و گارگاه عملی باغ تاریخی فین کاشان ، مورخ 15 و 16 اسفند 92 :


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید