گزارش تصویری خانه بروجردی و سیلک

گزارش تصویری کارگاه عملی ( خانه بروجردی ها – سیلک ) روز جمعه مورخ 92/11/25 :

/ 1 نظر / 10 بازدید
محمد رضا بابازاده

کلاسهای بسیار خوبی می شد اگر از تمامی دوستان راهنماییان دعوت می شد تا کل توضیحات یکسان شود . پیشنهاد( می توان از جزوات اموزشی برای تمام دوستان استفاده کرد)