فراخوان راهنمایان نوروزی

اطلاعیه

 اعضای محترم  ، آخرین  مهلت   ثبت نام  داوطلبین  راهنمایان  ستاد  نوروزی  ، پایان  ساعت اداری

 روز  چهارشنبه  مورخ   11/09/ 92 می باشد .   لذا  جهت   ثبت نام   با   شماره   09130269597

( بنام انجمن صنفی راهنمایان گردشگری شهرستان ویژه کاشان ) تماس گرفته و یا نام و نام خانوادگی

 خود را به این شماره پیامک نمایید .

/ 0 نظر / 9 بازدید