اطلاعات انجمن صنفی راهنمایان گردشگری شهرستان کاشان

برای ارتباط با هریک از اعضای هیئت مدیره و یا بازرس انجمن و نیز اطلاع از اساسنامه روی لینک های زیر کلیک نمائید:

         اعضای هیئت مدیره                     اساسنامه انجمن

                             منشور اخلاقی انجمن                            

                  

/ 0 نظر / 8 بازدید