بازتاب تشکیل انجمن صنفی راهنمایان در خبرگزاری ها

برای نخستین بار در استان اصفهان صورت می‌گیرد تشکیل انجمن صنفی راهنمایان گردشگری در کاشان رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید
اسفند 96
1 پست
بهمن 96
1 پست
اسفند 93
11 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
11 پست
آذر 93
10 پست
آبان 93
8 پست
مهر 93
9 پست
شهریور 93
19 پست
مرداد 93
8 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
15 پست
بهمن 92
20 پست
دی 92
7 پست
آذر 92
19 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
14 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
7 پست
تیر 92
8 پست
خرداد 92
6 پست