اطلاعیه پرداخت ورودیه و حق عضویت

توجه                توجه

اعضای محترم ، لطفا هر چه سریعتر نسبت به پرداختورودیهوهمچنینپرداختحقعضویتماهانه خود اقدام فرمایید ، در غیر این صورت طبق اساس نامه عضویت شما مردود اعلام خواهد شد .

با تشکر

/ 0 نظر / 10 بازدید