گزارش مجمع عمومی

مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی راهنمایان گردشگری شهرستان کاشان که به علت به حد نصاب نرسیدن در مرحله اول برگزار نشد، پس از وقفه ای طی اطلاع رسانی های صورت گرفته، روز یک شنبه مورخ 1393/8/4 در سالن اجتماعات اداره تعاون سابق  با تأخیری 1 ساعته برگزار شد که پس از به حد نصاب رسیدن مجمع (یک سوم)، به درخواست نماینده اداره کار در ابتدای جلسه و پس از مشخص شدن اعضای هیئت رئیسه، فرآیند تغییر اساسنامه صورت گرفت که طی آن بندهای 5،7 و 32 اساسنامه تغییراتی به شرح ذیل متحمل شد:

1- بند 2 ماده 5 که به شرایط عضویت در انجمن اشاره دارد تغییر یافت و مقرر شد از این پس متقاضیان عضویت در انجمن حتما باید دارای کارت ایرانگردی جهانگردی و یا کارت بلد محلی باشند.

2- طی تصویب مجمع عمومی مبلغ ورودیه از 20000 تومان به 50000 تومان و حق عضویت ماهانه انجمن از مبلغ 1000 تومان به 2000 تومان تغییر پیدا کرد.

3- طی تصویب مجمع عمومی شرط سنی کاندیداتوری در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان از سن 20 به 22 سال ارتقا پیدا کرد.

همچنین مطابق بند 11 ماده 13 اساسنامه و تصویب مجمع عمومی، اختیار پیوستن و عضویت انجمن صنفی راهنمایان گردشگری شهرستان کاشان به کانون راهنمایان ایران از سوی مجمع عمومی به هیئت مدیره تفویض شد.

در ادامه مراسم و پس از شنیدن سخنان هر یک از کاندیدا فرآیند انتخابات سالانه بازرسین صورت گرفت و از مجموع 29 رأی مأخوذه صحیح، آقای قاسم گندمی با کسب 18 رأی از مجموع آرا به عنوان بازرس انجمن طی 1 سال آینده تعیین شدند.

پس از فرآیند انتخابات گزارش سالانه بازرس و پس از آن گزارش عملکرد هیئت مدیره در 1 سال فعالیتشان قرائت شد و پس از آن حضار نسبت به آن ها اظهار نظر نمودند.

/ 1 نظر / 15 بازدید
کمال

چرا ننوشتید که جلسه ناتمام باقی ماند؟چرا دوستان کمرنگ ظاهر شدند؟همه چیز بد رقم خورد. چرا تیشه به ریشه خودمان میزنیم؟یعنی یک رای نیاوردن انقدر مهمه؟هیئت مدیره چرا جلسه را ادامه ندادید؟امیدوارم که پشت این ماجرا سناریویی از پیش تعیین شده نباشد[عصبانی][عصبانی]